شرح نرم افزارها
 حسابداری مبین

انبارداری و فروش

حسابداری جامع و فروش

صندوق اعتباري (قرض الحسنه)
نحوه خرید نرم افزار

دوست خوب من

نحوه خرید نرم افزار

به منظورخرید نرم افزار ، علاقه مندان می توانند وجه نرم افزار را به حساب کارت بانک ملی به شماره 6037991936204316 به نام اعلم الهدا واریز و شماره فیش و نشانی خودرا به شماره تلفن 09131524675 پیامک نمایند تا از طریق پست پیشتاز بسته نرم افزار برایشان ارسال گردد. بدیهی است شیوه نصب و آموزش نحوه استفاده از نرم افزار در سی دی همراه نرم افزار ارسالی می باشد.  آدرس ایمیل mobinsoftware@yahoo.com می باشد.

 


خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:[ ]
[ ]
قیمت نرم افزارها


نرم افزارهای آبی


توجه (1) : نرم افزارها باقفل نرم افزاری  از طریق گرفتن رمز بصورت تلفنی پنج میلیون ریال می باشد.
بدیهی است نسخه نصبی نرم افزار باید از سایت http://mobin.4kia.ir دانلود شود
و هزینه دانلود از سایت مربوطه باید در همان سایت پرداخت شود.
(قفل نرم افزاری تا زمانی که ویندوز سیستم تغییر نکند کار می کند).

توجه (2) : برای شرکت های سهامی و تعاونی ها افزایش سرمایه
از محل ارزیابی و یا سود سنوات قبل ، انجام می شود.
فهرست نرم افزارهای مبین
قیمت ( ریال )کاربردپایگاه دادهنام نرم افزارردیف
12,950,000امورحسابداریDBحسابداری (hpr)1
13,950,000امورحسابداریSQLحسابداری (HW)2
17,950,000امورحسابداری و انبارداریSQLحسابداری جامع و فروش (FS)3
#####امورحسابداری ،انبارداری و تولیدیSQLحسابداری تولیدی (FT)4
11,500,000امور انبارداریDBانبارداری (AW)5
12,950,000امور انبارداریSQLانبارداری (AS)6
12,950,000امورحسابداری و انبارداریSQLحسابداری فروشگاه (چابک) (FO)7
12,550,000امورتدارکاتSQLمدیریت کارپردازی (KA)8
12,950,000محاسبات سهامDBسهام (CW)9
16,550,000محاسبات حقوق و دستمزدDBحقوق و دستمزد(PR)10
19,950,000صندوق های خانوادگیDBصندوق قرض الحسنه (واحداعتباری)(SA)11
12,950,000جمعداری و محاسبه استهلاکDBجمعداری اموال(AM)12
5,550,000یادداشت حسابهای شخصیSQLحسابداری یکطرفه (بدون قفل)(HM)13
4,550,000یادداشت هاDBنرم افزار رومیزی (بدون قفل) (RZ)14
آگهی

آخرین نسخه  نرم افزارها را از سایت  ذیل دانلود نمائید:

seyedzia@yahoo.com
سایت