شرح نرم افزارها
 حسابداری مبین

انبارداری و فروش

حسابداری جامع و فروش

صندوق اعتباري (قرض الحسنه)
نحوه خرید نرم افزار

دوست خوب من

نحوه خرید نرم افزار

به منظورخرید نرم افزار ، علاقه مندان می توانند وجه نرم افزار را به حساب کارت بانک ملی به شماره 6037991936204316 به نام اعلم الهدا واریز و شماره فیش و نشانی خودرا به شماره تلفن 09131524675 پیامک نمایند تا از طریق پست پیشتاز بسته نرم افزار برایشان ارسال گردد. بدیهی است شیوه نصب و آموزش نحوه استفاده از نرم افزار در سی دی همراه نرم افزار ارسالی می باشد.  آدرس ایمیل mobinsoftware@yahoo.com می باشد.

 


خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:[ ]
[ ]
راهنماي نرم افزار صندوق اعتباري (قرض الحسنه)

راهنماي   نرم افزار صندوق اعتباري (قرض الحسنه)
_____________________________________________________________________________________________________

منوهاي نرم افزار عبارتند از :
 1 ) ابزار  - شامل  : راهنما -  پشتيباني - تغيير متغيير ها - بررسي و بروز آوري فايلها - بازنمودن فايل - جستجو - دفتر تلفن - پيگيري
 2 ) تعاريف
 3 ) حسابها
 4 ) دريافت و پرداخت
 5 ) اسناد
 6 ) وامها
 7 ) گزارشات
_____________________________________________________________________________________________
بطورخلاصه مراحلي را که پس از جراي نرم بايد انجام داد  ذيلا" اعلام ميداريم:
- تعيين کد کاربر و رمز ورود   به سيستم و پس از آن خروج ازسيستم و وارد شدن با رمز مربوطه.
- معرفي عضو در گزينه حسابها
- ايجاد شماره حساب براي عضو در قسمت حسابها
- تعيين کد صندوق در قسمت حسابها ( سيستم بصورت پيش فرض  کد صندوق را ايجاد مي نمايد)
- تعيين انواع وام در قسمت تعاريف ( سيستم بطور پيش فرض يک نوع وام ايجاد مي نمايد).
- عمليات دريافت و پرداخت
- کليه سرفصل حسابها بطور پيش فرض توسط سيستم ايجاد مي گردد در صورت نياز به تغيير هريک از سرفصلها بايد تشخيص
  آنرا نيز طبق ضوابطي که ذيلا" به آن مي پردازيم نيز تعيين نمود.
- در سيستم روش محاسبه کارمزد دو نوع تسهيلات پيش بيني شده است يکي بطور باز پرداخت ماهانه(قسطي) و ديگري
   با باز پرداخت يکجا پس از پايان قرارداد که فرمول آن در ذيل نمايش داده شده است.
 
 - فرمول يک :      2400/(( مبلغ تسهيلات * نرخ کارمزد ) * ( تعداد قسط + 1 ))=مبلغ کارمزد

-  فرمول دوم :     36500  /(مبلغ تسهيلات * نرخ کارمزد * تعداد روز ) = مبلغ کارمزد

- بديهي است که قسمت تعريف نوع بايد نرخ کارمزد و  شماره فرمول مربوطه نيز بايد مشخص گردد تا سيستم بتواند کارمزدآنرا
   محاسبه نمده و سند مربوط به آنرا بطور اتو ماتيک ثبت نمايد.

- بهمين ترتيب براي محاسبه ديرکرد پرداخت وام نيز بايد نرخ ديرکرد در ستون مربوطه ذکر شود تا سيستم بتواند هنگام بازپرداخت
   وام ديرکرد آنرا محاسبه و سند نمايد. و فرمول نحوه محاسبه دير کرد بدين قرار ميباشد:

- ميزان کارمزد تاخير به ازاء مدت تعويق طبق محاسبه زير برمبناي نرخ کارمزد تعيين شده در هنگام پرداخت وام
 به ميزان قسط معوق اضافه مي گردد.

     36500 /((مدت تعويق * نرخ کارمزد تأخير در پرداخت  * (ميزان قسط معوق))= ميزان کارمزد تاخير


-  مدت تعويق عبارت است از روزهاي سپري شده از زمان اولين بازپرداخت قسط .

_____________________________________________________________________________________________

 - علاوه بر امکان سند زني درسيستم پس از هر دريافت و يا پرداخت بطور اتو ماتيک نيز سند ثبت مي نمايدو  هر نوع وام پرداختي
   نيز بطور اتوماتيک نيز سند مي گردد.


  -  اسناد  در اين قسمت مي توان اسناد حسابداري ثبت ، رؤيت ، اصلاح و حذف نمود و علاوه براين اسناد مربوط به پايان سال مالي
     در اين قسمت امکان پذير است.
     در هنگام ثبت سند بايدتوجه داشت که کد حساب معين اعضاء نميتواند بدهکار يا بستانکار شود. چون اين کد مربوط به انواع
      حسابهاست.

____________________________________________________________________________________________
  نحوه نمايش امضاء  و عکس  اعضاء
   در صورتيکه  امضاء عضو را اسکن نموده و با پسوند bmp  ويا jpg  و يا  jpeg  و با نام شماره عضويت عضو در فولدر para\emza  ذخيره شده باشد
   سيستم قادر است آنرا نمايش دهد

  در صورتيکه تصوير عضو با يکي از پسوندهاي bmp يا jpg  يا jpeg   و با نام شماره عضويت عضو در فولدر para\aks  ذخيره شده باشد
   قابل نمايش است .

    شايان ذکر است که مناسبترين  گزينه پسوند jpg  مي باشد بدليل اينکه فضاي کمتري از ديسک را اشغال مي نمايد.
    ودر خصوص نام فايل مقدار صفر نبايد قبل از شماره حساب باشد.

  ____________________________________________________________________________________________

  عمليات برخي از کليدها ي ميانبر
    F6  در هنگام ثبت سند شرح سطر قبلي را در سطر جاري کپي مي نمايد.
    F7  فعال نمودن ماشين حساب
   Ctrl+F1 جستجوي نام معين
   Ctrl+F2 جستجوي نام  تفصيلي

آگهی

آخرین نسخه  نرم افزارها را از سایت  ذیل دانلود نمائید:

seyedzia@yahoo.com
سایت